I maj samma år hade Knud Daugaard-Hansen och Marc Harris ett möte med de boende i området. Då svarade de på flera frågor om lukt, oväsen från fläktar och tunga transporter och övergödning av Öljaren. Då ville inte Marc Harris kommentera om de skulle överklaga ett eventuellt avslag.

Huruvida det finns några planer på att ansöka om att driva kycklinguppfödning någon annanstans i Sörmland vill Marc Harris inte kommentera i nuläget.