Övrigt Det handlar om att välja. Att ta ställning.

Det handlar om att säga sin mening och visa hur samhället ska utvecklas. Inte överlåta det åt andra.

En mamma berättar om stoltheten hon kände då hon följde sin förstfödde till förtidsröstningen häromdagen. Till det första valet där hennes son får rösta och vara med och påverka. "Det är högtidligt och viktigt att få vara med i den demokratiska processen, en demokrati där alla människor har lika värde och har samma rättigheter", säger mamman och påminner om att det här är något vi aldrig får tumma på.

Vi får heller aldrig ta våra rättigheter för givna. Rättigheter som människor kämpat hårt för att vi ska få.

Vi går till val i en tid då det så när som på åtta månader är 100 år sedan riksdagsbeslutet om att införa allmän och lika rösträtt i Sverige, ett beslut som gjorde att kvinnor och män fick delta i valen. I en tid då det finns krafter som åter vill inskränka de demokratiska rättigheterna och göra skillnad på människa och människa är det viktigt att påminna om att samhället inte alltid sett ut som vi känner det. Människor har kämpat för att vi ska komma dit vi är. Då gäller det att vi även i dag stå upp för våra åsikter, försvarar rättigheter, har civilkurage – alltså mod att stå för en mening, en värdering, även när det innebär en personlig risk och trots motstånd från omgivningen.

För mig är barnmorskan Sofia Heimer från Katrineholm en av valrörelsens största kämpar

För mig ärett initiativ av Jenny Skarstedt. Bara tillsammans kan vi förändra världen, deklarerar hon och pekar på att manifestationen handlade om att sätta fokus är på glädje och solidaritet, på mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, HBTQ-frågor och flyktingfrågan. Manifestationen på Stortorget skedde samtidigt som Jimmie Åkesson valtalade i Stadsparken.

Ofta behövs inte mycket annat än hjärta för att veta var man ska placera sig

Var fanns du? Tog du ställning? Visade du din åsikt?

Ofta behövs inte mycket annat än hjärta för att veta var man ska placera sig och när man behöver visa sin åsikt. Visst kräver det visst mod, men alla behöver inte agera i den yttersta fronten. Men alla kan göra något i det lilla i sin vardag, våga ingripa mot orättvisor och ageranden som strider mot demokratins grundvärderingar.

Det minsta vi kan göra är att använda de rättigheter människor stridit för att vi ska få. Och att rösta i valet är ett sätt att ta ansvar.

I morgon, 9 september, är dagen då nästan 7,3 miljoner svenska medborgare har chansen att ta ställning, precis som mammans förstfödde. Genom att använda rätten att rösta och visa vart samhället ska ta vägen: i en riktning där alla är lika mycket värda, eller i en riktning där det är skillnad på människa och människa.

Valet är ditt. Och ingen kan göra det åt dig.