– Kan man förhindra en enda misshandel är det mycket värt.

Det säger Ingmar Eriksson, vd för Katrineholms fastighets AB som nu vill införa Huskurage i sina hyresfastigheter. Sammanlagt handlar det om 1 500 hushåll, som KFAB vill motivera till ökad omsorg för grannarna genom att agera mot våld bakom stängda dörrar.

Ännu finns inget styrelsebeslut i frågan. Men enligt Eriksson är tanken att till våren utbilda personalen och anta en policy för hur hyresgästerna ska kunna hjälpa varandra att öka tryggheten i bostadsområdena.

Artikelbild

Ingmar Eriksson ser inga hinder mot att införa Huskurage. Den enda kostnaden som utgår är den för utbildningen av företagets anställda.

KK har berättat om Huskurage som en nolltolerant taktik mot våld förut. Den har införts av flera fastighetsbolag i landet, men i Katrineholm hittills endast av privata Hyreshusen. På lokalpolitisk nivå har Centerpartiet föreslagit Huskurage som kommunal policy.

KFAB tycker att idén är tilltalande. Den kommer ursprungligen från den ideella föreningen Huskurage, som arbetar för att stoppa och förebygga våld i nära relationer. Särskilt utsatta är kvinnor och barn; årligen dör ett 20-tal personer av våldshandlingar som begås inom hemmets väggar.

Metoden Huskurage ger hyresgästerna verktyg för att både kunna och våga ingripa aktivt när de misstänker att en granne far illa. Den är okomplicerad. I grunden handlar den om att stå upp för en medmänniska och våga visa omtanke.

Hyresgästföreningen har haft en kluven inställning till idén och har i stället riktat fokus på mer generell grannsamverkan.

Artikelbild

Emma Cosmo uppfattar att initiativet har ökat medvetenheten om relationsvåld bland hyresgästerna.

– Men det har varit trögt i portgången. Det är klart att folk hjälps åt med att ta hand om varandras post och se till att kodlåset fungerar. Men ibland är man bekväm av sig, säger Anders Hörlin, lokalföreningens ordförande.

Synen på Huskurage har förändrats i takt med att fler värdar har infört policyn. Hörlin är positiv till signalerna från KFAB.

– Jag tror säkert att vi kommer att engagera oss från vårt håll. Men vi är skeptiska till att agera poliser.

Det är heller inte meningen, understryker Ingmar Eriksson.

– Ingen hyresgäst ska behöva riskera att råka illa ut.

Hyreshusen i Katrineholm införde Huskurage i sitt bestånd av 1 050 lägenheter i fjol våras. Det har varit en ögonöppnare för många av hyresgästerna, menar Emma Cosmo, fastighetsbolagets jurist.

– Vi har haft fall där hyresgäster knackat på. Men framför allt ser vi att policyn kommenteras och diskuteras mycket. Det är ju det vi vill: göra hyresgästerna medvetna.

Hyreshusen hade inga kända misshandelsfall när policyn togs i bruk och började spridas till hyresgästerna.

– Men också inom vårt bestånd bör det rimligtvis förekomma, säger Emma Cosmo.

Mäns våld mot kvinnor definieras av WHO som ett folkhälsoproblem. När Hyreshusen tittade närmare på det, framträdde flera skäl till att agera.

– Det handlar inte bara om att vara observant på våld, utan också på till exempel barn som kan vara utsatta i hemmet. Tecken på det kan vara att de bär trasiga kläder eller är ute till sent i bostadsområdet.

De invändningar mot Huskurage som Cosmo har stött på fokuserar på risken för att själv bli indragen i bråk och råka illa ut.

– Men man kan knacka på och sedan gå. Det viktiga är att visa att någon utanför lägenheten märker vad som sker. Det stärker också den som blir utsatt till att göra motstånd.

Anslag om Huskurage sitter nu i 130 av Hyreshusens trapphus. Policyn sprids även med hyresavierna och i sociala medier.

Emma Cosmo är glad över företagets initiativ.

– Detta borde alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar införa, tycker hon.