– Man börjar inifrån med att riva installationer, el och sådana saker. Det syns inte så mycket förrän man börjar plocka ner utsidan, säger Per Heidenfors, verksamhetschef för fastighetsservice i Region Sörmland.

I dag finns en rad miljökrav som reglerar hur en byggnad ska rivas.

– Det finns mycket saker i gamla byggnader som måste tas om hand, till exempel gamla ledningar, elkablar och installationer. Det kan finnas asbest kvar som måste saneras, innan man river, så att det inte sprids, säger Per Heidenfors.

I och med rivningen av huskroppen råder nu parkeringsförbud på delar av Fredsgatan, från Östermalmsgatan till vändzonen närmast korsningen Floragatan/Trädgårdsgatan

Tidningen har tidigare berättat att i den nya huskroppen, som ska byggas på samma plats, ska bland annat en ny magnetröntgen placeras.

På våningen ovanför blir det en vårdavdelning för planerade operationer. Ovanpå det byggs en ny öron-näsa-hals-mottagning, som ingår i samlad mottagning. Längst upp blir det vårdplatser.

Just nu byggs också huvudentrén till Kullbergska sjukhuset om.

Den nuvarande huvudentrén kommer att byggas ut med fyra-fem meter. Här kommer besökarnas att mötas av kafé, hälsotorg och apotek.