I det fallet är S- och M-majoriteten väldigt oklar, anser Ek. Därför har han i en interpellation samlat flera frågor att besvaras i fullmäktige.

Där, liksom i flera av kommunens nämnder, är bekymren kring kompetensförsörjningen numera återkommande. Kommunen står inför en stor utmaning i fråga om att hitta kompetent och utbildad arbetskraft under flera år framöver.

Det krävs enligt Ek att Katrineholm, både som kommunal arbetsgivare och som bostadsort, slår konkurrerande kommuner, myndigheter och näringsliv på fingrarna i kampen om arbetstagarna. Men, som sagt: hur?

Läraren Ek har skolan som utgångspunkt och ställer därför sina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S). Denne ombeds förklara vad det innebär att vara attraktiv arbetsgivare för förvaltningens alla personalgrupper. Hur tänker sig Söderberg att målet ska nås?

Ek kräver också svar på hur avslutade anställningar följs upp, och hur det kan garanteras att anställda kan vara öppna och ärliga i eventuell kritik mot arbetsgivaren.