Det var allmänheten som uppmärksammade att hundarna lämnats inlåsta i det starka solljuset under eftermiddagen. Deltagare eller personal som tränade på ett närliggande gym gav vittnesuppgifter om att hundarna lämnats minst en timme. Hundarna var inlåsta i en bur i bakluckan, som visserligen var öppen, men bilen stod parkerad i direkt solljus.

Knappa tio minuter efter larmet var polisen på plats. Då hade även hundägaren anslutit sig.

De personer som uppmärksammat att hundarna lämnats utan vatten hade enligt uppgifter skällt ut ägaren innan polisen kom.

För polisen i Katrineholm är denna typ av brott vanligt. Någon gång i veckan får de åka ut. Polisassistent Fernando Arana som med två kollegor åkte ut till platsen, berättar att en anmälan kommer att göras.

– Vi ser allvarligt på det här och var beredda på att behöva krossa en ruta, men bakluckan var öppen, säger han.

Det är även tillåtet att som privatperson krossa en bilruta om man ser ett djur som är instängd i en bil och lider uppenbar risk att fara illa.

Anmälan kommer troligtvis att rubriceras brott mot djurskyddslagen.

Enligt Jordbruksverket får "Ett djur aldrig lämnas utan tillsyn i bilen om temperaturen befaras kunna överstiga 25 grader inne i bilen". Vid tillfället för anmälan var temperaturen utomhus 29 grader.