Orsaken skulle ha varit en hoverboard som stod på laddning och av oklar anledning fattat eld. Branden inträffade i Månstorp och enligt Marcus Melchersson, insatsledare på räddningstjänsten, hade de boende varit snabba med att släcka branden själva.

– De gjorde en jättefin insats, släckte själva med pulversläckare, drog ut kontakten och var snabba med att larma. Familjen sade att det var som en jetlåga från hoverboarden.

Räddningstjänsten behövde själva inte utföra något släckningsarbete. De kontrollerade dock att branden inte hade spridit sig på något vis och hjälpte till med att ventilera.