Under det senaste året har värdet på intecknade fastigheter i Katrineholms kommun ökat med närmare nio procent. Det är mer än i de flesta andra kommuner i landet. För Sörmlands län som helhet ökade värdet på inteckningarna med 7,3 procent, vilket är den största ökningen av alla län.

Det visar statistik från Lantmäteriet, som har sammanställts av nyhetsbyrån Siren.

Ökningen av värdet på inteckningarna hänger ihop med prisuppgången och med omsättningen på bostadsmarknaden. Att marknaden är het i Sörmland och Katrineholm återspeglas alltså även i Lantmäteriets siffror.

‒Regionen är en av de mest expansiva i landet, säger Andreas Carlquist, fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i Katrineholm och Nyköping.

Just i Katrineholm och Flen är priserna än så länge relativt låga, vilket gör att människor utifrån letar bostad här, menar han.

Katrineholm befinner sig mitt i en fastighetsboom, konstaterar Andreas Carlquist.

Värdet på inteckningarna ökar i hela landet, samtidigt som antalet ansökningar om inteckningar minskat. Det hänger samman med amorteringskravet, som gör att fler drar sig för att belåna sina bostäder, enligt Lantmäteriet. En annan orsak är att antalet småhusaffärer går ner – samtidigt som efterfrågan är hög och priserna gått upp.

Att husaffärerna minskar kan i sin tur bero på den inlåsningseffekt som finns på marknaden, enligt Andreas Carlquist. För många äldre, som kanske egentligen skulle vilja flytta till något mindre, går det ekonomiska kalkylen helt enkelt inte ihop. De som betalat av på sina hus har ofta lägre boendekostnader än vad de skulle få om de köpte en bostadsrätt eller flyttade till en hyreslägenhet.

‒Det är ett jätteproblem. Egentligen är det billiga bostadsrätter och hyresrätter som borde byggas, säger Andreas Carlquist.