Förra årets torra sommar förde med sig flera stora skogsbränder runt om i landet. Räddningstjänsten kämpade med att hålla bränderna under kontroll och hemvärnet bidrog med extra händer när brandmännen inte räckte till. Hittills har hemvärnet framför allt hjälpt till med vad Martin Svensson, plutonchef för mellersta Sörmlands insatspluton, kallar grovgörat. De har burit slangar och släpat material eftersom de inte har haft kompetens och utbildning för att delta i själva brandsläckningen. Nu ska det bli ändring på den saken. Under tisdagen och torsdagen kommer flera plutoner i Sörmlandsbataljonen utbildas i skogsbrandsbekämpning. Utbildningen blir en del i samarbetet med Västra Sörmlands räddningstjänst och kommer framöver att göra hemvärnet än mer användbart vid större bränder då hemvärnssoldaterna kommer att få lära sig praktiskt brandbekämpning.

– Vi kommer också att få lära oss om den utrustning som används och på så vis bli mer självgående. Brandmännen kommer kunna lita på att vi vet vad vi gör helt enkelt, säger Martin Svensson.

Idén om ett utökat samarbete mellan de två har diskuterats under en längre tid och när plutonen deltog i släckningsarbetet i Himlinge och Ljusdal förra året, blev det tydligt att en utökad kompetens skulle kunna göra avsevärd skillnad. Sommarens utbildning som hålls på övningsområdet vid räddningstjänstens nya station kommer att vara det första samarbetet av sitt slag i Sörmland och är förmodligen unikt i Sverige.

– Hemvärnets styrka är att vi kan mobilisera mycket folk fort, riktigt fort, forsätter Martin.

er är dessvärre också brandtider. Räddningstjänsten har precis som så många andra arbetsplatser mindre personal att tillgå under sommaren och det rimmar illa med den ökade risken för brand under samma period. På bara sex timmar räknar hemvärnsplutonen med att kunna samla sitt manskap vid en eventuell skogsbrand och därmed snabbt kunna understödja räddningstjänsten i deras arbete. Martin Svensson tror att det kommer bli vanligare med den här typen av samarbeten framöver. Det, menar han, kommer att behövas om utvecklingen fortsätter åt samma håll, med fler skogsbränder.