För drygt ett år sedan gick ett utskick ut till alla som står i kommunens tomtkö. 38 tomter fanns tillgängliga då och svarstiden för intresseanmälan var satt till 9 mars 2018. Spekulanterna kunde visa intresse för maximalt tre tomter i områdena Djulö backar, Trollestrand, Djulö kvarn, Luvsjön och i kransorterna. Efter intresseanmälan har en förfrågan om att reservera tomter gått ut i tur och ordning efter köplats. Ett arbete som tagit lång tid då många behöver betänketid innan man gör en reservation.

– Det har varit stor efterfrågan, säger Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef i Katrineholms kommun.

I torsdags fanns det 15 tomter kvar, där det inte finns någon intressent alls. Två av dem finns inne i Katrineholm, vid Djulö kvarn och Trollestrand. Övriga finns i kransorterna Bie, Björkvik, Flodafors, Äsköping, Strångsjö och Valla.

Artikelbild

| Området vid Djulö

– Det är mest intresse för tomterna i stan.

En handfull tomter har intressenter, som ska bestämma sig för om de vill lägga en reservation och betala handpenning inom 30 dagar. Åtta tomter är redan bokade och köparna har då fyra månader på sig att söka bygglov för att köpet ska gå igenom. Annars går de ut till försäljning igen.

– En del backar ur efter intresseanmälan. De kollar på olika hustyper och går till banken, men upptäcker att de inte har tillräckligt med kapital. Därför tar det tid, säger Mats Lundevaller.

Ibland passar inte drömhuset på tomten och kunderna vill titta på en annan tomt.

För tillfället står 291 personer i tomtkön. På kommunens webbplats framgår det vilka tomter som är sålda och bokade, men inte vilka som det finns intresseanmälningar på.

Kostnaden för tomt varierar och sedan tillkommer anslutningsavgifter på cirka 300 000. Den dyraste tomten i tätorten såldes för 650 000 kronor, är på 1 780 kvadrat och ligger vid Trollestrand. Den billigaste såldes för 50 000 på Blåvingevägen i Luvsjön, där markens beskaffenhet kräver pålning.

I kransorterna varierar priserna mellan 40 000 och 90 000 kronor. Priserna sätts av mark- och exploateringschefen utifrån hur en konsult värderat marken.

– Jag sätter priserna utifrån läge och tomtens storlek. Finns det efterfrågan blir priset högre och vi sänker priset på dem som har legat ute länge.

Kommande villatomter släpps i Luvsjöområdet och näst på tur står Duvestrand och Strängstorp. En del privata aktörer säljer också tomter, bland annat i Forssjö.