Funktionsrättsrådet i Katrineholm har undersökt tillgängligheten för handikappade i Katrineholms centrum. Undersökningen visade på brister vilket delgavs kommunen.

Katrineholms kommun arbetar för att öka tillgängligheten och uppdrog åt Håkan Stenström samt Anna Eriksson att handlägga det som kommit fram.

Vad innebär de här förelägganden som ni lagt fram?

‒Det är en uppmaning till fastighetsägarna att göra åtgärder som de enligt lag är skyldiga att göra. Lagen kom redan 2001. De åtgärder man åläggs att göra är mindre ingrepp. Till exempel ska trappor ha tydlig markering på första och sista trappsteget, glasdörrar ska ha en kontrastmarkering för att ingen ska riskera att gå in i en stängd dörr. Vi har delat in centrum i zoner, den första gäller runt torget. Där ska fastighetsägarna vara klara till slutet av maj, den här zonen ska vara klar till sista juli, säger Anna Eriksson, bygglovshandläggare.

Kan en fastighetsägare åläggas att ta upp en större dörr till exempel?

Nej, det är att räkna som ett stort ingrepp och det kan man inte tvingas till. Men sänka en porttelefon för att en rullstolsburen ska kunna nå den tillhör enklare ingrepp och det har vi krävt av några fastighetsägare.

Hur ser det fortsatta arbetet ut?

‒Kommunen har delats in i fem olika zoner med inre cirkeln, zon ett, runt torget och vidare ut i kommunen. Nu är det zon två som vi beslutat om.