– Det kommer att bli ett jättekomplex som blockerar ljuset för oss andra och som kommer att stänga av kontakten mot stadsparken, säger Per Norlander.

Han och hans familj bor i en villa bakom brandstationen i korsningen Djulögatan/Eriksbergsvägen.

– Kommunen har anlitat en Stockholmsbaserad arkitektfirma som inte har någon känsla för vår stadsbild och kulturhistoriska bebyggelse, säger Per Norlander.

Artikelbild

| Förslag på nytt bostadshus i korsningen Djulögatan/Eriksbergsvägen ritat av White arkitekter, Stockholm.

Kommunens planer på att låta företaget Tegelstaden AB bygga ett nytt bostadskomplex har fått kritik på remissrundan.

Länsstyrelsen påpekar att undersökningar av markmiljön inte utretts ordentligt. Likaså har avrinning mot sjön Näsnaren och risken för att sjön skadas av kemikalier inte utretts.

Sörmlands museum invänder mot att brandstationen alls ska rivas. De anser att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och att kommunen bör bevara den och göra om den till bostadshus.

För 10 år sedan ansökte familjen Norlander själva om bygglov för att få bygga en förrådsbyggnad, plank och växthus på tomten. Kommunen krävde att paret Norlanders byggnader skulle anpassas på detaljnivå eftersom kvarteret Abborren och Flundran är upptagna i Kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun.

Artikelbild

Paret Norlander framför gårdshuset de fick bygga enligt kommunens stränga krav på utseende och tomtens öppna karaktär.

– Vi tycker om att fastigheterna är kulturmärkta och vill också att kvarteret ska behålla sin karaktär. Vi gjorde som de sa. Det skulle vara bra om kommunen tänker på samma sätt även med de här planerna, säger Karoline Norlander.

Kommunen var också noga med att paret skulle bygga:

"...för att möjliggöra bevarandet av bebyggelsen för framtiden liksom tomternas öppna karaktär..." (ur beslutet om bygglov).

– Hur öppen karaktär kommer det nya jättehuset att ha? säger Karoline Norlander.

Informationen om att byggprojektet var på gång nådde inte familjen Norlander från kommunen utan på omvägar.

– Det är märkligt att Tegelstaden blivit utlovade att få bygga och annonserar det i branschpressen under vintern innan detaljplanen ens gått ut på remiss. Det tyder ju på att allt redan är klart och att remissrundan bara är ett spel för galleriet, säger Karoline Norlander.

Enligt ritningarna ska en takpaviljong byggas som gör att husets ena del blir ännu högre än 21 meter, vilket inte finns i beskrivet i förslaget.