– Det finns ett sörmländskt tryck efter Göran, säger länets S–ombudsman Roger Ljunggren.

– Så vi ringde och frågade om han ville ställa upp och det var inga problem.

Katrineholm blir den andra platsen i Perssons sörmländska minivalturné. Den inleddes med ett möte i Eskilstuna i måndags.

– Det kom 150 åhörare till Bio Royal i Eskilstuna, säger Roger Ljunggren som räknar med minst lika många till mötet i Perssons gamla hemstad.

– Vi håller dörrarna öppna tills lokalen är fullsatt. Det är ett öppet möte så vem som helst får komma.

Vad Göran Persson tänker tala om vid mötet är fortfarande okänt, men Roger Ljunggren gissar på att det kommer att handla om ungefär samma frågor som i Eskilstuna.

– Solidaritet, frihet, broderskap. I Eskilstuna fick han också frågor om vad det får för konsekvenser för landet om Sverige går med i Nato.