2013 invigdes nya Lövåsgården efter en två och ett halvt år lång renovering. Ombyggnaden kostade 125 miljoner kronor.

Bland annat byggdes burspråk i de lägenheter som vetter mot innergården och det är i dessa burspråk som vattenskadorna har uppstått.

– Det har trängt in fukt utifrån och det har lett till vattenskador. Puts har släppt på insidan av väggen och mattan på golvet bubblar sig lite, förklarar Tobias Lundqvist, fastighetschef på Katrineholms fastighets AB.

Vattenskadorna beror dock inte på brister i den omfattande renoveringen.

– Det är markfukt som tränger upp i grunden. Det är som i gamla hus, källaren behöver dräneras. Egentligen är det inte så konstigt. Åldern har tagit ut sin rätt, konstaterar Tobias Lundqvist.

Enligt honom handlar det om mellan sju och tio lägenheter som behöver renoveras.

– Det är inte vattenskador i alla, men vi kommer att åtgärda alla lägenheter på sikt så att det inte blir skador. Nu är det ett par tre stycken lägenheter som renoveras i det första skedet.

Eftersom burspråken vetter mot en innergård som används flitigt under sommaren har KFAB valt att vänta med renoveringen till hösten.

Just nu är Tegelstaden och Maskinringen i full färd med att åtgärda felen från utsidan.

– De stoppar upp intrånget av fukt, berättar Tobias Lundqvist.

Därefter står insidan på tur.

– Vartefter folk flyttar ut eller att verksamheten kan flytta på dem som bor där, så tar vi den lägenheten på en gång.

Att åtgärda lägenheternas beräknas, enligt KFABs delårsrapport, kosta omkring 1,5 miljoner kronor.

– Vi tror att det kommer att ta närmare två år innan vi är runt alla lägenheter, säger Tobias Lundqvist.