I lördags berättade Kuriren att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i butiken i fjol. I samband med den upptäcktes vissa brister i arbetsmiljön. Bland annat saknades larm i frysrummet. Visserligen drog det ut på tiden, men nu är larmet på plats.

När Arbetsmiljöverket påtalade bristerna felanmälde butiksägaren detta till dem som ansvarar för skötseln av fastigheten.

‒Eftersom vi inte äger den. Sedan har det dragit ut på tiden där.

Butiksägaren har gjort sammanlagt tre felanmälningar, till såväl fastighetsskötare som hyresvärd.

‒Till slut när vi fick besked om eventuellt föreläggande agerade de. De bitarna som jag varit ansvarig för har varit klara sedan länge. Det som jag har väntat på är det som jag inte har kontroll över själv, säger butiksägaren.