Marieborgsgatan? Ja, så heter den, den lilla gatsnutten i Nävertorp som löper från Mejerigatan, förbi bangolfbanan och fram till Lidl. Där gatan möter Vingåkersvägen har det av trafiksäkerhetsskäl varit förbjudet att svänga vänster allt sedan i maj 2010.

Nu ska det åter bli tillåtet. Tacka banansvängen för det.

Efter att den byggdes längre västerut på Vingåkersvägen har allt fler tunga och lätta fordon börjat åka norrut mot västra förbifarten och centrum – precis så som var avsikten.

Därmed – och även tack vare tillkomsten av östra förbifarten för fem år sedan – har trafiken utmed Vingåkersvägen och Oppundavägen minskat kraftigt, enligt kommunen.

Målet för minskningen har tidigare uttalats till någonstans mellan 15 och 20 procent.

Service- och tekniknämnden är nu så nöjd med den lägre trafikmängden förbi Marieborgsgatan att skylten med den överstrukna vänstersvängen ska tas ner. Det beslutades vid det senaste nämndmötet.

Förbudet har helt enkelt spelat ut sin roll.