Ett tag såg det för Södertäljeföretaget ut som att endast bygglov återstod innan det kunde bebygga delar av den skogsmark företaget äger i Granhed, Floda.

Miljöprövningsdelegationen hade tagit in synpunkter från Länsstyrelsen Södermanland och tillsynsmyndigheten Katrineholms kommun och beslutat att ge ett övergripande miljötillstånd till verksamheten. Det gällde för uppfödning av 1,8 miljoner slaktkycklingar per år, enligt företaget med avsikt att leverera till Kronfågel i Valla.

”Det kan nog vara färdigt om ett år”, sa företagets företrädare till KK i maj 2017.

Det var en överdrift.

Eftersom processen fram till beslut pågått i 1,5 år ville bolaget börja bygga innan tillståndet vunnit laga kraft. Fortsatta dröjsmål skulle få stora negativa konsekvenser för företaget, hette det.

Det sa dock Miljöprövningsdelegationen nej till, varför Jesi gick till domstol. Bygg- och miljönämnden i Katrineholm överklagade också, då den genom Miljödelegationens beslut kände sig överlämpad med ansvar för att utforma villkoren för kycklingfarmen.

Mark- och miljödomstolen avslog klagomålen.

Därefter har nya turer tillkommit. Jesi lämnade i slutet av 2018 in en ansökan om ”mindre ändring” av tillståndet. För att minska miljöpåverkan och få ner byggkostnaderna, vill företaget nu bygga fyra kycklingstallar i stället för två.

Byggarean är densamma som förut, men tillståndet måste omprövas eftersom planerna nu omfattar två markfastigheter i stället för en.

Därtill finns fortfarande frågetecken kring verksamhetens vattenpåverkan och gödselhantering.

Företaget har utan framgång kunnat nås för en kommentar om sina fortsatta etableringsplaner.