Företrädare för Kålrotsakademien, som arbetar för att främja den svenska matens kulturarv, riktar i debattartiklar i SvD skarp kritik mot Nordiska museet, som driver Julita gård. I och med att de två intendenttjänster för forskning om kulturväxter försvinner, innebär det enligt Kålrotsakademien att "museets forskning och ansvar för det gröna kulturarvet plötsligt slängs överbord", något som debattörerna tycker är "oerhört allvarligt".

Inger Olausson är forskare och lektor vid Göteborgs universitet vid institutionen för kulturvård. Hon är även ledamot i Kålrotsakademin för främjandet av den svenska matens kulturarv och en av de som undertecknat debattartiklarna i SvD.

‒Vårt arbete går ut på att lyfta mångfalden inom kulturväxter och Nordiska museet har varit en föregångare inom det här fältet, inte bara i Sverige utan internationellt. I våras bestämde museets styresman utan några diskussioner och konsekvensanalyser att intendenttjänsterna med inriktning mot bevarande av odlad mångfald ska upphöra. Dessa båda intendenter är forskare och har unik kompetens. De hör till de med högst kompetens inom det här området i Sverige. Det finns inte heller någon annan aktör som har det här ansvaret.

Olausson konstaterar att om de två intendenttjänsterna som nu försvinner innebär att museet tappar kompetensen kring odlad mångfald och det gröna kulturarvet.

‒ Nordiska museet upprepar som ett mantra att den externa finansieringen har upphört, men ska man då inte undersöka möjligheten att söka pengar när man redan har Sveriges bästa kompetens på plats. De säger att forskningen ska fortgå, men hur ska det gå till om det inte finns någon på museet med den kompetensen?

Museet kommunikationschef Loredana Jelmini skriver i ett mejl till tidningen att är tråkigt när extern finansiering av forskning löper ut, och att det nu blir "en prioriterad och viktig uppgift för den nya avdelningschefen på Julita att tillsammans med ledningen se över behoven på Julita och hitta nya samarbeten kring forskning som stärker och förnyar den långa traditionen av forskningsanknuten verksamhet vid Nordiska museet, inklusive Julita."

Om de indragna intendenttjänsterna kommer att kunna återbesättas är dock oklart.