Till år 2025 är regeringens mål att hela Sverige ska vara uppkopplat.

Bredbandsutbyggnaden pågår nu för fullt runt om i Sörmland.

– Det går med en rasande takt och berör hundratals mil i länet, säger Cecilia Grusmark på länsstyrelsens kulturmiljöfunktion.

Parallellt med bredbandsutbyggnaden finns det faktum att Sörmland är ett av Sveriges fornlämningstätaste län, med 21162 registrerade fornlämningar. Om någon av dessa berörs av bredbandsutbyggnaden ska länsstyrelsen kopplas in, samråd genomföras och eventuella dispenser ges. Annars är grundprincipen att utbyggnaden aldrig får komma närmare en fornlämning än 30 meter.

– Man ska ha fått ett tillstånd från oss eller nödvändiga beslut för att gräva, säger Cecilia Grusmark, men påpekar att tillståndsprocessen både kostar en del pengar och tid.

Men länsstyrelsen konstaterar nu att bredbandsutbyggnaden knappast sköts som regelverket kräver på alla ställen i Sörmland.

– Vi känner till ett tiotal projekt där ingen eller för lite kontakt med länsstyrelsen skett, säger Cecilia Grusmark och påpekar att det är straffbart att låta bli att samråda och att inte söka de tillstånd som krävs.

– Det är verksamhetsaktörens ansvar att ha koll på det här, säger Cecilia Grusmark och påpekar att det är stora entreprenörer som står bakom bredbandsutbyggnaden i Sörmland.

Hittills i år har bredbandsutbyggnaden medfört runt 150 samråd eller ansökningar gällande kulturmiljölagen, ansökningar som alltså handlar om att fornlämningar berörs och det kan då vara frågan om allt från en till 80 fornlämningar som berörs i ett ärende.

– Att se en fornlämning är inte alltid så lätt, säger Cecilia Grusmark.

Länsstyrelsen har hittills i år konstaterat ett 15-tal skadade fornlämningar i samband med bredbandsutbyggnaden. Skador som i flera fall upptäckts av en slump av länsstyrelsen, i samband med andra ärenden eller inspektioner.

De skadade fornlämningarna inventeras nu. Det rör sig till exempel om gravfält, stenåldersbofält och vallgravar.

– När vi fått grepp om hur illa det är gör vi en åtalsanmälan, säger Cecilia Grusmark och pekar på att skadade fornlämningar bland annat setts i samband med bredbandsutbyggnad i Sköldingetrakten, i Bettnatrakten och i Sparreholmstrakten.

Att utan tillstånd påverka en fornlämning är förbjudet enligt lag och är ett brott som kan ge böter eller fängelse.

Ett vanligt år kan länsstyrelsen göra ett par anmälningar gällande brott mot kulturmiljölagen. I år blir det fler.

– Det beror på hur snabbt vi hinner jobba, säger Cecilia Grusmark och förklarar att hittills känner inte länsstyrelsen till omfattningen av skadorna på fornlämningarna.

Cecilia Grusmark slår fast att det går att genomföra en bredbandsutbyggnad utan att orsaka skador på fornlämningar.

– Man kan undvika skador i de flesta fall.