Det var strax efter klockan 13 på tisdagen som all tågtrafik förbi Katrineholm stoppades på grund av att obehöriga personer befunnit sig i spåret.

Spåret är åter öppet för trafik men det finns risk för följdförseningar på sträckorna Stockholm–Karlstad/Göteborg/Norrköping/Malmö och Eskilstuna–Linköping.