"Vita generalen", pastor Albert Wickman, har nått våra bygder på en föredragsturné. I Katrineholm talade han i går afton över ämnet "Är revolutionen vägen?". Föredraget följdes av diskussion. Denna liksom föredraget var föga uppbyggligt. Omkring 200 personer bevistade mötet.

Barnbespisningen i Flen kommer nu icke att bestå uteslutande av gröt och mjölk, utan även av annan mat.

Ett praktfullt norrsken iakttogs i går i Katrineholmstrakten.

Sörmlandsbanken öppnar inom den närmaste tiden bankexpeditioner i Björnlunda, Stjärnhov och Mölnbo.

En ny loge av godtemplarorden bildades sistlidne söndag vid Ändebol i Stora Malm efter föredrag av läraren Axel Eklund från Eskilstuna. Logen heter Morgonvind och fick redan vid starten ett tjugutal medlemmar. Logedeputerad blev maskinisten P. A. Ehrén.

Senaste nyheter: Enligt vad Stockholms Dagblad erfarit råder för närvarande full revolt på Åland.

Den värnlösa befolkningen utsättes för fruktansvärd förföljelse av de ryska soldathoparna.

Framförallt har ett stort antal häktningar företagits i Mariehamn, och enligt ett gängse rykte skulle där även ha igångsatts ett fruktansvärt blodbad.

Kuriren för 50 år sedan

Måndagskvällen blev en minnesvärd afton för makarna Valdemar och Signe Stenius i det lilla torpet Kasta i Vadsbro. Djupt rörda och på gränsen till tårar fick Stenius motta den penningsumma om 1.222 kronor vilket insamlingsaktionerna gav.

Gynekologiska kliniken på Kullbergska sjukhuset har nu två läkare. Överläkaren, dr Gustaf Appelberg, har fått assistans av den tjeckiske läkaren Jiri Horak. Dr Horak hör till den stora grupp tjeckiska och bulgariska läkare som förra årets "importerades" av medicinalstyrelsen för att minska läkarbristen här.

Flens IF, nyuppflyttade i div III nordöstra Götaland, ser om sitt hus inför fotbollssäsongen 1968. I dagarna har klubben fått klart med en ny lagledare, Birger Harrsjö, 35 år.

Gröna Kulles gamla växel klarade 99 anknytningar till stadsförvaltningens olika avdelningar. Den nya 150.