Detaljplanen för ny användning av gamla skolan i Flodafors är just nu ute på samråd. Användningen ska utvidgas till fler områden, än vad som tillåts i dag, och fastighetsägaren, syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet, vill bland annat kunna bygga bostäder och övernatta i skolbyggnaden, samt kunna "bedriva klosterverksamhet".

– Det är inget som de har sagt att de vill göra nu, utan det är något som de kanske tänker sig att göra i framtiden, säger kommunens planarkitekt Jonatan Faijersson.

Isa Isa, konsulent för det kristna ungdomsförbundet som i dagsläget har lägerverksamhet i skolbyggnaderna, förklarar mer:

Artikelbild

– När man gör en detaljplan tar det väldigt lång tid, ett, två år. Då känner vi att vi inte kan ändra detaljplanen varje dag, utan vi har försökt ta med allting som skulle kunna vara en möjlighet i framtiden. Kloster är inte aktuellt nu, inte om två år, men kanske om fem år.

Syrisk-ortodoxa kyrkans två svenska stift har 47 kyrkor och 150 000 medlemmar enligt Isa Isa, men inget kloster. I andra länder, som Schweiz och Holland, finns betydligt mindre syrisk-ortodoxa församlingar, men ändå kloster.

– Det är klart att vi skulle vilja ha ett kloster. Man skulle kunna utbilda präster, som är födda i Sverige, hellre än att behöva åka till ett annat land för utbildningen. Som det är nu utbildar man sig i patriarkatet i Syrien, dit det är ganska svårt att åka.

Skulle ett kloster inrättas i Flodafors skulle kyrkan också kunna ha munkar bosatta där.

Artikelbild

– Men även om syrisk-ortodoxa kyrkan bestämmer att det ska bli ett kloster i Sverige är det inte säkert att det blir hos oss i Floda, säger Isa Isa.

Jonatan Faijersson säger att samhällsbyggnadsförvaltningen inte lägger sig i klosterplanerna, men att det ändå är lite roligt om så ovanlig verksamhet skulle hamna i kommunen.

– Jag letade lite när jag fick in ansökan. Det är en bit till närmaste kloster. Det finns inte många i Sverige.

Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen och på Kulturhuset Ängeln fram till den 14 mars.