På onsdagen fick kommunstyrelsens ledamöter ta del av den slutrapport som jubileets projektledare Jessica Sjögren har slitit med alltsedan 2017 övergick i 2018.

Ordförande Göran Dahlström (S) var nöjd, om än vid det här laget lite mätt på ”århundradets fest” i Katrineholm.

– Nu sätter vi punkt och låter jubileumsrapporten gå in i arkivet. Så får vi se om de kan ha nytta av den, de som ska arrangera 150- eller 200-årsjubileet.

En slutsats som framtidens festfixare kan dra, är att det går att ställa till stor baluns för och med katrineholmarna utan att det kostar skjortan.

Från första början gick kommunen in med tre miljoner kronor i projektet. Därtill kom sedan ett internt bidrag från kulturnämnden på 300 000. Privata sponsorer bidrog under året med nästan en miljon, 910 000 kronor.

Summa summarum täckte dessa 4,2 miljoner kostnaden för den succéartade nyårsfesten vid Djulö 2017, fjolårssommarens musikfest – årets enskilt dyraste arrangemang – marknadsföring, diverse kringutgifter och till att förverkliga ett stort antal arrangemang som katrineholmarna själva föreslog.

För att ekonomiskt mäkta med jubileumsårets grande finale – ännu en ljussprakande nyårsfest – tvingades kommunen skjuta till ytterligare 600 000. Det fick viss politisk kritik från oppositionellt håll, men uppskattades av cirka 10 000 katrineholmare som slöt upp vid Djulö. Lite kvar blev det också: 92 000 kronor.

Jessica Sjögrens rapport kan också ses som ett historiskt dokument över hela processen att arrangera minnesåret. Ytterligare en slutsats den ger vid handen är att många av stadens invånare tog chansen att själva medverka till att utforma firandet.

Det tog sig bland annat uttryck i de många ansökningar som privatpersoner och föreningar lämnade till kommunen om att få genomföra ”Mitt drömprojekt”. Av 55 godkända ansökningar kunde 14 genomföras med kommunala medel.

Slutrapporten listar alla dessa och berättar också om många andra arrangemang som förgyllde jubileumsåret.