Många siffror ser betydligt bättre ut än förra året och när det gäller flera siffror, främst "upplevd utsatthet för brott", ligger Katrineholms lokalpolisområde bäst till i hela länet.