Det var i februari 2018 som en längre tids grannfejd i Katrineholm urartade. Två män började slåss och den ene dömdes sedan i Nyköpings tingsrätt till 18 månaders fängelse för grov misshandel. Han överklagade till hovrätten, som i maj i år skärpte straffet till två års fängelse.

Nu överklagar mannen återigen, den här gången till Högsta domstolen.

Den dömde mannen skriver i sin överklagan att hans grannar under lång tid hotat, trakasserat, ofredat och förtalat honom. Bland annat ska mannen som han sedermera slogs med, tidigare ha kastat sten på hans hund.

Mannen menar att rättsinstanserna genom hela förundersökningen och i domstolarna låtit ett enda vittnes version ligga till grund för bedömningen av hur händelseförloppet gått till. Detta vittne, menar mannen, är inte tillförlitligt, av flera skäl. För det första är vittnet vän till mannen som blivit misshandlad och de har båda deltagit i trakasserierna av den dömde. Dessutom var vittnet höggradigt berusad och befann sig 20 meter bort, vilket gjorde att han inte borde ha sett så mycket i mörkret. Han har dessutom ändrat sin historia under tidens gång för att passa till det som framkommit i bevisningen. Det finns heller inte någon stödbevisning för vittnets påståenden om att den dömde ska ha sparkat offret när denne låg ner. Vittnet kan dessutom inte ha sett saker som han påstått att han sett, utifrån den vinkel han stod i, enligt den dömde.

Mannen menar i överklagan att någon egentlig brottsutredning inte har bedrivits utan att polis och åklagare i stället har ansträngt sig för att få vittnets påståenden att verka trovärdiga. Han menar helt enkelt att man bestämt sig för att han är skyldig och sedan anpassat utredning, vittnesmål och domskäl efter det. Försvarets motbevisning har helt negligerats. Att det var målsägaren som slog först och att den dömde mannen själv blivit misshandlad och fått dokumenterade skador han inte utretts, menar han.

Den dömde mannen menar därför att fallet bör prövas i Högsta domstolen, eller i annat fall återförvisas för prövning i hovrätten. Han yrkar att bli frikänd, eller i annat fall att gärningen ska rubriceras som misshandel av normalgraden. Hur som helst ska straffet bli lägre, menar han.