Arbetet med genomfarten vid kvarteret Hästen har pågått sedan 2016. Syftet är att öka tryggheten och framkomligheten i området. Men efter att bygget färdigställts fick den nyrenoverade Linnévägen problem med just framkomligheten. På Linnévägen finns två parallella parkeringsfickor på sidorna av körbanan, där tanken var att tillåta långtidsparkering. Men sedan en tid tillbaka har den ena fickan varit avstängd. Istället för parkerade bilar står där koner och p-skylten har täckts över för att hindra bilar att parkera på platsen.

Varför är parkeringsplatsen ur bruk?

– Det var efter en dialog med räddningstjänsten som hade svårt att ta sig fram, då ställde vi upp konerna och stängde av för parkering på ena sidan. Om bilar står parkerade på båda sidorna av vägen så blir det också för trångt för två större bilar att mötas på platsen, säger Johan Ekstrand, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Artikelbild

Den avstängda parkeringsfickan.

Hur kunde det ske?

– Det beror på brister i projekteringen som upptäcktes efter att huset bredvid var på plats. Räddningstjänsten var tvungen att komma åt huset på just den sidan av huset där parkeringen är belägen, berättar Johan Ekstrand.

Vad kommer hända med parkeringen nu?

– Vi ska ta ner p-skylten och ta bort konerna och i stället göra det till en avsläppningsplats. Räddningstjänsten ska också de kunna använda platsen vid eventuella utryckningar. Vi kommer även bygga till fler parkeringar i området, säger han.