Onsdagsräkningen på Gröna kulle kunde inledas strax efter 09.00 då man konstaterat att det inte inkommit något med internposten. Då förseglades den tomma valurnan och därefter öppnades först de röster som av olika anledningar hade underkänts i vallokalerna i söndags. De låg i förseglade plastfickor och fördelades bland de tre grupperna med rutinerade valmottagare för genomgång.

– Det kan handla om att det ligger flera valsedlar i samma kuvert till exempel. Ibland ligger det tre valsedlar av samma färg i kuvertet och ibland kan det till och med vara en blå och en vit valsedel i samma kuvert. De flesta felen begås i förtidsröstningen, men det är fascinerande ändå att det är så få fel, konstaterade Sid Jordan som tycker att en valsedelräknare vore en rimlig teknisk utveckling.

En annan sak som kan kräva en extra granskning är vikta valsedlar eller kuvert.

– När det blir mycket valsedlar i urnan kan kuverten vika sig och lägga sig i nästa fack. Det har hänt flera val i rad, sade Torbjörn Eriksson.

Valmottagarna hade sällskap av bland andra valnämndens ordförande Annie-Marie Carlsson (M) och vice ordförande Michael Hagberg (S).

Annie-Marie Carlsson gav en eloge till det arbete som gjordes redan under söndagen.

– Valförrättarna gjorde ett jättejobb under valdagen och natten. Onsdagsräkningen kommer kanske inte att påverka så mycket i kommunvalet, men kan däremot påverka utgången av riksdagsvalet, sade hon.

– Om det är tveksamheter med rösterna som granskas är det jag och Annie-Marie som tar beslut. Vi har en manual från Valmyndigheten som vi följer till punkt och pricka, förklarade Michael Hagberg.

Annie-Marie Carlsson

Efter hand växte högarna med röster som kunde godkännas eller skulle underkännas. De godkända rösterna prickades av i röstlängden och lades sedan i valurnan. På plats fanns även nytillträdda kommunjuristen Maria Knutsson.

– Jag finns till hands om det blir frågor eller tolkningar och har tagit del av lagtexten och manualerna. Juridiken är inte svårtolkad och det finns väldigt många här som är insatta, berättade hon.

När onsdagsräkningen är slutförd kommer de räknade rösterna att köras till Länsstyrelsen i Nyköping. Där ska de godkända rösternas räknas en gång till inför det slutliga resultatet.

Det resultatet går att följa kommun för kommun via Valmyndighetens hemsida.