Uppdraget från Minibladet och med egna tolkningar till den adventskalender om barnkonventionen som just nu publiceras i bland annat Katrineholms-Kuriren. Lily Olofsson-Linde finns med under lucka nio.

– Det handlar om alla barns rätt att lära sig att cykla, berättar hon om tolkningen av artikel 31 som säger att varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

– Att det finns en mottagare i det vi gör ger en helt annan glädje, säger Petra Jansson och berättar att eleverna nu också börjar producera det egna Vallabladet på skolan.

Artikelbild

Katrineholms-Kurirens chefredaktör Marie Hillblom uppvaktar Theodor Lönn och klass 2b med förstapriset i Minibladets läsarbildstävling.

Och till våren väntar reportagearbete för klass 2b.