På valmyndighetens hemsida finns nu färsk statistik över könsfördelningen inför höstens val till kommunfullmäktige i Katrineholm. Lägst andel kvinnor på valbar plats har Moderaterna, där bara 23, 3 procent av kandidaterna till kommunfullmäktige är kvinnor.

– Det beror på vilka som vill vara aktiva i partiet. Det är fler män i Moderaterna i Katrineholm som vill vara aktiva och ställa upp på valsedeln än kvinnor, säger Lars Härnström (M), gruppledare och kommunstyrelsens vice ordförande

Arbetar ni för en jämnare könsfördelning?

– Nej, vi arbetar framför allt för att de mest intresserade och kompetenta finns på valbar plats. Det gäller ju att ha ett så bra lag som möjligt. Vi är inte ute efter en 50/50-situation, men vi har ju fler kvinnor på valbar plats till kommunfullmäktige än föregående val.

Lars Härnström säger att det viktiga är den totala representationen och att det kommer att finnas ett antal kvinnor i nämnderna efter valet.

– Men det vet vi först när vi gör fördelningen efter valet. Efter att vi lämnat listan som fastställs, kan vi få fler nya medlemmar som är aktuella för att sitta med i nämnder efter valet och det brukar alltid strömma till nya medlemmar under en valrörelse.

Är det svårt för M att locka kvinnor till lokal kommunalpolitik?

– Generellt sett om du tittar över hela landet har det varit svårt. Det har blivit betydligt bättre de senare åren. Det är möjligt att de frågor man förknippar med Moderaterna kanske är mer förknippade med män.

Både S och MP:s listor till kommunalvalet har en helt jämn könsfördelning. Av de 60 namnen på S-listan är hälften kvinnor och arbetarekommunens ordförande Fredrik Olovsson säger att det är en medveten strategi.

– Kompetens och talang är lika fördelat mellan män och kvinnor och då är det bra att man anstränger sig extra för att se alla medlemmar man har att välja bland. Vi fattade beslut på en S-kongress i början av 90-talet om en jämn fördelning på alla listor och sedan dess har vi jobbat efter den principen.

Olovsson säger att det finns en risk för att män ser andra män och när man aktivt började arbeta med en jämn könsfördelning dammsög man hela organisationen på kompetens.

– Vi eftersträvar att ha bredd på våra listor. Det blir bättre diskussioner med olika erfarenhet och bättre beslut. Dessutom blir det roligare att vara med också skulle jag tro. Om andra missköter sin jämställdhet blir det tråkigt för kf, men det är en konkurrensfördel för oss att vi har olika kompetens, bakgrund och lika delar män och kvinnor på listan.