Under måndagen presenterade regeringen sin så kallade vårändringsbudget. I den läggs ytterligare pengar på framför allt vårdsektorn och på äldreomsorgen.

Sammanlagt innebär vårbudgeten ytterligare 600 miljoner till vården och 350 miljoner på ökad kvalitet i äldreomsorgen.

För landstingets Sörmlands del betyder det 17 miljoner kronor och för Katrineholms kommun cirka två miljoner i tillskott till kommunkassan.

Pengarna till kommunen kommer förutom från posten för äldreomsorg från en extra satsning på kommunala sommarjobb. Genom att erbjuda unga sommarjobb, skapas bättre förutsättningar för att de sedan ska kunna etablera sig ordentligt på arbetsmarknaden, enligt Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot från Katrineholm och ordförande i finansutskottet.

‒Man har sett att det är viktigt att man tidigt kommer in i jobb och lär sig att arbeta. Då är man i mindre utsträckning arbetslös också när man lämnar skolan, konstaterar han.

För landstingets del är pengarna framför allt tänkta att användas för att behålla personal, enligt Olovsson. Det kan till exempel röra sig om personal som annars hade gått i pension.

‒Tanken är att man ska kunna få vård snabbare. En viktig del i det handlar om att behålla kompetens, säger han.

Bland övriga extra satsningar kan noteras bland annat extra utrustning till polisen, stöd till produktion av biogas och till investeringar i solceller.

En stor kostnad som tillkommit i vårändringsbudgeten är den skuld som staten har till kommunerna för mottagandet av flyktingar. Här rör det sig dock inte om en extra satsning, utan snarare om kostnader som inte varit kända tidigare; när kommunernas ansökningar för ersättningar för 2015-2017 nu kommit in har det visat sig att kostnaderna är 4,9 miljarder kronor högre än regeringens prognos i höstas. De pengarna föreslås kommunerna nu få i vårändringsbudgeten.