Enligt en ny dom från Högsta domstolen, HD, kan konsumentens rätt till ersättning utebli om hen inte reklamerar inom skälig tid. Det är Konsument Europa som upplyser om detta sedan det kommit en dom som gäller resenärer som hade begärt ersättning efter två år och tre månader.

Christine Fransholm, konsumentvägledare i Eskilstuna säger att det är en viktig detalj att vara uppmärksam på.

‒Konsumenten ska ansöka om ersättning inom två månader när det gäller försenat och inställt flyg för att vara säker på att vara i tid.

Tidigare fanns ingen tydlig praxis för vad som är den övre tidsgränsen för när man kan reklamera en flygresa som gått fel.

En passagerare kan enligt EU:s flygförordning ha rätt till mellan 250 och 600 euro per person vid en flygförsening på över tre timmar, inställt flyg eller nekad ombordstigning. I det aktuella fallet ansåg domstolen att det hade gått alltför lång tid innan kraven framställdes, och man kom fram till att två månader är att räknas som skälig tid.

‒Det finns redan korta reklamationsfrister vid bagageförsening och skador på bagage, men nu behöver resenärer även vara på alerten när det gäller försenade, inställda och överbokade flyg, säger Iwona Machocka, juridisk rådgivare på Konsument Europa.

Men enligt HD kan en bedömning om rätt till ersättning i enskilda fall göras även om reklamationen inkommit senare än två månader, från det att konsumenten nått sin slutdestination. Allvarlig sjukdom kan till exempel vara en omständighet som kan påverka om en konsument kan reklamera senare än två månader.

Christine Fransholm möter rätt ofta konsumenter som har frågor om flyg och vill också ge ett annat tips, nämligen att betala flygresor med kreditkort, som ett extra skydd.

‒Det är en fördel för då omfattas resan av konsumentkreditlagen, säger Christine Fransholm och förklarar att konsumenten då kan rikta samma krav mot kreditgivaren, som mot säljaren.