Det är ett efterlängtat bygge på många sätt. Inte minst för dialyspatienter som i fortsättningen kan slippa tröttande resor till Eskilstuna eller Nyköping. När nya dagsjukvården står klar kan många av dem i stället få sin behandling på hemsjukhuset.

Men dagsjukvården vänder sig till betydligt större patientgrupper än så. Alla med det gemensamt att de kan slippa långa resor och inte heller behöver bli inlagda medan behandlingen pågår.

– Det handlar om patienter som behöver behandlingar ganska ofta, till exempel reumatiska behandlingar, blod eller olika typer av dropp och injektioner, säger verksamhetschefen Birgitta Barkne.

Artikelbild

Birgitta Barkne, verksamhetschef

– Alla kliniker kan remittera patienter till dagsjukvården och vi kommer att arbeta i nära samverkan med nya akutmottagningen.

Dagsjukvård finns på sjukhuset redan i dag men de nya lokalerna kommer att ge utrymme för en utvidgad verksamhet och fler patienter.

– Vi bygger för framtiden, försäkrar Monica Johansson.

– Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt. Om vi ska ha beredskap för framtidens vård måste vi bygga flexibelt. Det händer mycket på sjukhuset just nu även om det inte är allt som syns.

– Det stökar till det för besökarna, men om man ska få plats med det nya så krävs det att man river det gamla först.

Den nya dagsjukvården och nya akuten är två pusselbitar i det som landstinget förklarat ska bli framtidens sjukhus för framtidens hälso- och sjukvård. Sammanlagt handlar det om byggen för fyra miljarder kronor under en tioårsperiod på samtliga länets sjukhus. På Kullbergska sjukhuset pågår just nu tillgänglighetsanpassning av entré 2, ett arbete som ska vara klart i oktober. I samma hus pågår också ombyggnad av blod- och provtagningscentralen.

Den nya dagsjukvården ska stå klar nästa höst. Kostnaden beräknas till 34 miljoner kronor och byggare är NCC.