Högsjö är känt för att vara en aktiv bygd. Här finns Vingåkers största arbetsgivare om man bortser från kommunen, en industri som tillverkar filt till pappersindustrin: Voith paper fabrics holding AB. Bygden har en egen teaterensemble med regelbundna föreställningar som lockar besökare både till Folkets hus och ortens värdshus. Här finns fortfarande en butik och bensin går att köpa från en containerstation.

Allt detta är möjligt tack vare ideella krafter. När Folkets hus fick en stor vattenskada ryckte Högsjöborna ut och renoverade med bistånd från kommunen. Men det är inte bara Högsjö som får glädje av arbetskraften: när Peter Flack flyttade sin revy till Brevens bruk och behövde rusta den gamla salongen i bygdens samlingsplats, då var gänget där med hammare, spik, penslar, kaffe och goda skratt.

– Sammanhållningen i bygden är fantastisk när det behövs, säger Lennart Strömberg, en av de engagerade i samverkansgruppen.

I höstas bildades HUG, (Högsjö utvecklingsgrupp), vad ska ni syssla med?

– Vi har flera projekt på gång, vi vill rusta badplatsen som håller på att förfalla. Samtidigt vill vi bygga en ställplats för husbilar och husvagnar i anslutning till badplatsen som är mycket populär. Lekplatsen vid skolan ska rustas men vi vill nog ha en fin lekplats bredvid affären där många är när inte skolan är i gång, menar Rolf Larsson.

– Vi skulle vilja ha ett utegym men det är nog viktigare att få en bättre och billigare belysning till elljusspåret, menar Pia Dela Nord.

En enkätundersökning som gjorts visar att många vill bo kvar i Högsjö, även som äldre. Därför är även frågan om ett äldreboende viktig för utvecklingsgruppen och studiebesök kommer att genomföras för att få inspiration hur en lösning skulle kunna se ut.

Vilka är engagerade i HUG?

– Det är representanter från föreningarna som finns i Högsjö, PRO, Bollklubben, Folkets hus-föreningen, gymnastikföreningen med flera, säger Bernt Valfridsson.

Pia Dela Nord är sammankallande i gruppen.

– Tyvärr har vi inte fått med så många yngre men vi skulle önska att de var med, även de har ju behov, till exempel skateboardramper eller liknande, säger Yngve Andersson.