När Lennart Skytthammar i Vingåker öppnade posten fick han en faktura från företaget Anticimex. Han satte in den i pärmen, där han har fakturor innan de betalats, men sedan började han och hans fru fundera.

– Min fru sa att det är något skumt med det här. Jag tänkte att vi har ju inget avtal med dem. Jag läste fakturan uppifrån och ned och ringde Anticimex. De sa att det där är ett förslag, om ni vill ha avtal.

På "fakturan", som tidningen tagit del av, finns inga uppgifter över huvud taget om att det handlar om ett erbjudande. Den innehåller kundnummer och avtalsnummer och beskriver tjänsterna som ska betalas: rådgivning, radonmätning, försäkringar mot hussvamp, rötskada och självriskersättning. Kostnaden är 2 860 kronor.

– Jag sa till dem att då får ni väl för helvete skriva att det är ett förslag på faktura. Men jag fick svaret att det nog bara är min faktura, som ser ut så här. Det är ju en ren lögn, säger Lennart Skytthammar.

Men fakturan till paret Skytthammar var ett misstag, säger Anticimex.

– Det är något jättefel med denna faktura. Det är en faktura och inte ett erbjudande. Vi har påbörjat en utredning för att se vad som har hänt. Det ska komma ett erbjudande först. Det har blivit en felregistrering och det är förmodligen ett systemfel hos oss. Jag kommer att kontakta kunden, säger Susanne Ridby, platschef på Anticimex Eskilstuna.

Konsumentverket har dock ett pågående ärende som gäller just Anticimex. Det gäller ett antal kunder som fått otydliga fakturor.

– Det är ostridigt att de skickat fakturor, där det inte framgår tydligt att det är fakturor. Det har varit kunder i If och Länsförsäkringar, där det ingår Anticimex kostnadsfritt första året. Sedan när året gått ut skickar Anticimex ett så kallat erbjudande i form av en faktura. Det finns tveksamheter runt det, säger Pär Magnusson, processråd hos Konsumentombudsmannen.