Vad är det roliga med frimärken?

– Det är väldigt lärorikt. Man lär sig både geografi och historia. Tänk bara på de brittiska kolonierna; först lärde man sig det koloniala namnet, exempel Guldkusten, och sedan vid självständigheten det nya namnet Ghana.

Hur många är ni i föreningen?

– Vi är ett 30-tal.

Nu samlar ni även på vykort. Varför?

– Vykort är ju dokumentariska och på sitt sätt tredimensionella; själva fotot berättar om byggnader som inte längre finns kvar, frimärke och poststämpel ger ort och datum, själva hälsningen på kortet ger kött och blod åt historien.

Vad kommer du att visa på lördag?

– Bland annat vykort på 100-årsjubilarerna Vita huset, Kullbergska sjukhuset och Stadshotellet.