Det är huvudspåret just nu, säger kommunens samhällsbyggnadschef Stefan Jansson. På fredagen var han med och tackade av Lundevaller på dennes sista arbetsdag på förvaltningen.

– Tjänsten är både strategisk och operativ och vi är därför inne på att dela upp den. Då behöver vi hitta en typ av markingenjör som kan komplettera mark- och exploateringschefens mer strategiska arbete.

Så sent som i mitten av augusti slutförde Lundevaller två viktiga överenskommelser. Den ena var ett markanvisningsavtal för en planerad expansion på Logistikcentrum, den andra ett exploateringsavtal om bostadsbyggande i Djulö backar.

– Mark- och exploateringschefen är en jätteviktig tjänst – viktigare än någonsin med tanke på den utveckling kommunen är inne i, säger kommundirektör Sari Eriksson.

Lundevaller tillträdde posten för drygt ett år sedan. Enligt egen utsago byter han nu till annat jobb.

– Jag fick frågan redan i vintras och beslutet har växt fram under våren, kommenterar han i ett mejl till KK.

Katrineholm står inför flera tillväxt- och utvecklingsutmaningar, bedömer han och nämner dagvattenfrågan, energifrågan och utbyggnaden av stambanan som några exempel. Den breda kompetens samhällsbyggnadsförvaltningen nu söker blir inte lätt att hitta, tror Stefan Jansson.

– Vi har definierat tjänsten mer tydligt efter våra behov. Före semestrarna kände vi av marknaden lite, men fick inte in så mycket. Nu ser vi över hur vi bäst ska attrahera rätt sökande.

Jansson hoppas att rekryteringen ska bli klar till årsskiftet.

– Till dess blir det nog lite hack i skivan.