Förmågan att kunna simma handlar inte bara om möjligheten att ha roligt och kunna hänga med kompisarna ut på djupt vatten. Det är även en fråga om liv och död. Hittills i år har 40 personer omkommit i drunkningsolyckor, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet.

Undervisning i simning är en del av det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa i årskurs 3, 6 och 9. För att en elev i årskurs 6 och 9 ska få godkänt betyg i idrott och hälsa måste hen kunna simma, och ansvaret ligger på skolan.

Magdalena Norin, rektor på Järvenskolan Tallås, säger att det är problematiskt att stora bassängen i Katrineholm är stängd.

Artikelbild

Eleverna från Sandbäcksskolan har simundervisning vid Djulöbadet.

– Simning är ett obligatoriskt moment i ämnet idrott och hälsa, men det är svårt att tillgodose om man inte har någon simbassäng. Därför kommer simundervisningen ske under vårterminen i stället. Sen är det bekymmersamt för de elever som inte kan simma. Men vi hoppas kunna använda lilla bassängen som ska vara öppen.

Finns det nån möjlighet att ta eleverna till något av badhusen i Flen eller Vingåker?

– Nej, det är en för stor organisation och det kostar alldeles för mycket med bussar och personal.

Även på grundsärskolan Nävertorpskolan med årskurser från 1 till 9 kommer simningen att skjutas till vårterminen. Rektor Eva Landelius säger att det framför allt kommer att påverkar de äldre eleverna som brukar vara i stora bassängen.

Artikelbild

Eleverna från Sandbäcksskolan har simundervisning vid Djulöbadet.

– våra elever har simning ungefär varannan vecka i vanliga fall. Det är klart att en del är ledsna över att de inte får bada, men en del är glada också.

Larsa Lindgren, idrottslärare på Sandbäcksskolan, tycker att situationen är problematiskt.

Artikelbild

Eleverna från Sandbäcksskolan har simundervisning vid Djulöbadet.

– Alla är inte riktigt godkända utan behöver öva mer. Simma är något man måste underhålla. Det kommer vi inte kunna göra nu vilket innebär att några elever inte kommer att uppnå kunskapskraven.

Därför har han valt att ha simundervisning på Djulöbadet. För dagen är elever från årskurs 5 här och tränar bröstsim och ryggsim.

Artikelbild

Thomas Carreman, simtränare på Katrineholms simhall.

– Vi passar på att öva här så länge vattentemperaturen ligger runt 20 grader. Vi kör med i princip alla klasser.

Å andra sidan tycker han att det bara är bra att träna simning utomhus – i vatten som är grumligt och där man sällan kan se hur djupt det är – eftersom det är där de flesta olyckor sker,

Artikelbild

Eleverna från Sandbäcksskolan har simundervisning vid Djulöbadet.

Han får medhåll av Thomas Carreman, badmästare på Katrineholmsbadet, som nu är med och hjälper till med simundervisningen utomhus.

– Det är klart att det kommer att bli ett gap nu i undervisningen när badhuset är stängt. I vanliga fall är det simundervisning ungefär tolv gånger varje termin. Det är bara att hoppas på att badet öppnar i januari som de har sagt.