Hur ska vi klara av att leva i framtiden utan att jordklotet går under?

Det var frågeställningen då Varis Bokalders pratade om den nödvändiga omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

– Vill vi måna om våra barn och barnbarn så får vi ta ansvar, sa han under tisdagskvällen.

Artikelbild

Ekoarkitekten Varis Bokalders har skrivit flera böcker i hållbart byggande och höll en välbesökt föreläsning om klimatomställning på Kulturhuset Ängeln under tisdagskvällen där han talade sig varm för trähus, tågresande, biodynamisk odling och solenergi.

Föredraget anordnades av Naturskyddsföreningens klimatgrupp och kommunen och klart är att ämnet ligger många kärt om hjärtat.

Och försiktigt tassade Varis Bokalders fram i denna rejält politiskt minerade mark. Frågan är egentligen varför inte fler besökte föreläsningen, hela lokalen borde ha varit överfull, tänker man.

Han talade om det som på engelska kallas för "the quadrupel squeeze" när det gäller jordens utmaningar. Att jorden kläms sönder från fyra håll: befolkningstillväxt, klimatförändringar, ekosystemens förstörelse och överraskningar, så kallade tröskeleffekter, som stormar, bränder och snöoväder.

Föredraget var uppbyggt kring fyra huvudteman; bilen, biffen, bostaden och butiken. Alltså de saker som är energikrävande i vårt samhälle och som vi behöver förändra.

Att det är bråttom råder inget tvivel om när man lyssnar till Varis Bokalders. Han är förvisso arkitekt, men verkar måna om hela ekotänket, inte bara byggandet av bostäder.

Exemplen han lyfter fram är inte sällan från Schweiz och Tyskland där nya former av kollektivtrafik, energiformer och boenden kan vara förebilder.

– Vi måste frigöra oss från fossil energi, säger Varis Bokalders upprepade gånger. Det handlar inte om att vara fundamentalist utan om att hitta en balans med naturen.

Han tycker det är bättre att resa med tåg och cykel än med bil till exempel. Stad och landsbygd behöver inte vara så åtskilda utan kan integreras bättre, menar han också.

Slutsatsen Bokalders gör för att klara en klimatomställning är en besk medicin för många:

– Det ekonomiska systemet måste förändras, slår han fast.