Ylva G Karlsson (MP) anser inte att kommunen tillgodosett behovet av lekredskap anpassade till rullstolsburna barn i den nyligen upprustade Sveaparken.

Hon har tidigare föreslagit att kommunen ska undersöka möjligheten att investera i en eller flera rullstolsgungor. Men motionen fick avslag på grund av säkerhetsskäl. I svaret anges karuseller för funktionshindrade som ett alternativ.

Ylva G Karlsson yrkar nu, i en ny motion, på att Sveaparken kompletteras med en karusell av den typ som avses i svaret på motionen. Hon vill också att kommunen säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekplatser sker på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för alla.