Omkring 200 rapporter om oidentifierade flygande föremål når varje år den ideella organisationen Ufo-Sverige. De flesta av dem handlar om olika typer av ljusfenomen som uppmärksammats under kvällar och nätter.

– Många av dem kan förklaras av stjärnor, planeter, satelliter, flygplan eller andra saker, säger Johan Gustavsson vid Ufo-Sverige och projektledare för den dörrknackning som i helgen ska ske runt sjön.

Varje år kommer det också in en eller ett par rapporter som inte går att förklara, och det är de som fångar entusiasternas intresse. Förklaringsmodellerna är många, där ännu outforskade naturfenomen är en av favoriterna. Däremot vänder sig Gustavsson mot teorier som är knutna till varelser från yttre rymden.

– Det är jag personligen väldigt skeptisk till som förklaring. Däremot anser jag att det med god sannolikhet finns genuina outforskade fenomen som dagens forskning inte är bekant med.

De påstådda iakttagelserna i Björkvik för 29 år sedan för dock tankarna till den mer klassiska beskrivningen av ett flygande tefat: En diskusformad farkost, som uppskattas till minst fem meter i diameter, hänger fritt i luften. Innan föremålet, som har tre blinkande lampor undertill, försvinner hinner vittnena se en lucka undertill och en kupol på ovansidan. Och förutom de två huvudvittnena ska flera andra personer i Björkvik ha upplevt att de sett något liknande.

– Händelsen sticker ut. Att två trovärdiga, sansade vittnen ser ett formbeskrivet föremål på nära håll och att det finns uppgifter om fler vittnen är väldigt ovanligt, säger Gustavsson.

Samtidigt finns en risk att eventuella nya vittnesmål kan ha färgats av att händelsen är omtalad och väl uppmärksammad i samhället.

– Så är det. De nya vittnena kommer aldrig att kunna vara helt oberoende.

Vilka svar som än kan komma in – som förstärker de tidigare iakttagelserna, eller vittnesmål som gör att händelsen kan avfärdas – är en vinst, anser Gustavsson.

– Det skulle vara ett positivt resultat i båda fall.

Även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tar emot samtal om oidentifierade flygande föremål, även om det är sällsynt. Förklaringarna är enligt FOI-analytikern Kristofer Hallgren meteorologiska.

– Det kan till exempel handla om kondensstrimmor från flygplan som ger skuggeffekter, säger han.

Samtidigt finns det fall där vetenskapen ännu inte kan ge ett absolut säkert svar. Nya typer av väderfenomen kan till exempel uppstå när klimatet förändras.

– Vi som forskare har inte svar på allt ännu vad det gäller till exempel väderfenomen. Nyligen hittades en ny typ av norrsken. Det är ju ett fenomen som har funnits länge men som tidigare inte klassificerats, säger Hallgren.