Planerna för att flytta Strålsäkerhetsmyndighetens lednings- och stödfunktioner till Katrineholm är i full gång. Totalt räknar man med att ett 70-tal tjänster kommer att finnas i Katrineholm framöver.

Till en början kommer nuvarande generaldirektören Mats Persson att följa med till Katrineholm, men till årsskiftet slutar han och regeringen söker nu en ny GD.

– Jag hade helt enkelt ett förordnande som gick ut. Det skulle egentligen ha gått ut i somras, men så fick jag förlängt för att kunna sköta flytten till Katrineholm, säger Mats Persson.

Artikelbild

Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor i Solna flyttas delvis till Katrineholm den 1 oktober. Var det nya kontoret ska finnas är ännu inte klart men generaldirektören följer med till Katrineholm.

Han påpekar också att han uppnått pensionsåldern.

Just nu har myndigheten lediga jobb som utredare inom strålskydd, inspektörer för informationssäkerhet och fysiskt skydd samt en chef till enheten för säkerhetsskydd som alla ska arbeta i Katrineholm framöver.

Enligt Mats Persson går rekryteringen bra.

– Det finns de som söker från Linköping, Norrköping, Örebro och Västerås.

Ansökningar från katrineholmare har däremot varit ovanliga, berättar han.

Mats Persson har en diger erfarenhet av utlokaliseringar. På 1970-talet var han med om att flytta Jordbruksverket från Stockholm till Jönköping.

– Jag kommer att vara med och etablera huvudkontoret i Katrineholm. Jag vet att sådant här fungerar, säger Mats Persson.

Än så länge har man dock inga färdiga lokaler i Katrineholm.

– Nej, det är inget klart än, säger Mats Persson. Vi har fått ett par alternativ som vi nu fingranskar. Det kommer bli klart de närmaste veckorna var vi ska sitta någonstans.

Han vill inte säga vilka alternativen är eftersom inga kontrakt är skrivna ännu.

Till en början ska 50 personer arbeta i Katrineholm och allteftersom ska ytterligare ett 20-tal tjänster tillsättas då vakanser uppstår.

– Vi tar det i steg. Det måste vara långsiktigt hållbart också, säger Mats Persson.