På onsdagen var det klackarna i taket på skolan. Då firades med både bubblig dryck och tårta efter det beslut som bildningsnämnden fattat dagen före.

Då stod det klart att nämndens kvalitetspris 2017 går till lärarlaget på Forssjö skola och dess ledning.

– Det är en riktig energiinjektion för oss alla – förstås också för barnen. Vi har fått jättemånga positiva reaktioner från föräldrar som är stolta över de insatser som barnen har gjort.

Det säger Sofia Norén Berglund, F-6-lärare på skolan men också en av bildningsförvaltningens digitala lärspridare. Bland annat har hon utbildat sina kolleger i att använda Googles olika appar i skolundervisningen.

I nämndens motivering står att Forssjö skola får priset ”för ett föredömligt utvecklingsarbete inom digital pedagogik”. Redan vid starten av höstterminen 2016, innan alla skolans elever fått sina ipads i kommunens 1–1-satsning, sattes digital pedagogik som verksamhetsmål.

Sedan dess har det rullat på med både struktur och tanke, beskriver Sofia Norén Berglund.

– Det har varit viktigt att få hela arbetslaget och verksamheten att utvecklas och att höja lägstanivån. De digitala verktygen ska vara naturliga inslag i undervisningen hela tiden.

[youtube id="Uls3G8jEflw"]

Ett av de första digitala projekten som skolan tog sig an, var att låta eleverna skriva sina egna böcker i en app. Sofia Norén Berglund kom på att berättelserna kunde publiceras i ett e-bibliotek, så att kompisarna men också andra läsare kunde ta del av dem.

– Nu har vi uppåt 200 böcker publicerade och har gjort 3 000 utlån. Så får barnen riktiga mottagare av det de skriver, vilket ökar deras skrivlust.

KK berättade nyligen i ett reportage från Forssjö skola att eleverna också får lära sig att programmera på paddorna. Programmering blir obligatoriskt i den nya läroplanen 2018. Sofia Norén Berglund konstaterar att den digitala utvecklingen i skolan nu går fort och att det som lärare gäller att hänga med. För tekniken gör stor nytta, menar hon.

– Den största fördelen är de möjligheter som öppnas för att anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov. När vi fick våra ipads kändes det som att få ett helt nytt jobb.

Nämndens pris är på 10 000 kronor. Det har skolan tänkt använda till ett kombinerat studie- och kursbesök på Tekniska museet i Stockholm.

– Forssjö skola är en mycket välförtjänst pristagare, säger nämndens ordförande Johan Söderberg (S).

Två nomineringar kom i år in till nämnden som efterlyst förslag inom ämnesområdena matematik, språk och just digitala verktyg. Dessa kommer, möjligen med något tillägg, att kvarstå som kvalitetsområden till nästa år, tror Söderberg.

– Sedan önskar vi förstås fler nomineringar. Det finns väldigt mycket god pedagogisk verksamhet ute i skolorna.

Priset till Forssjö skola kommer att delas ut vid 2018 års första nämndmöte i februari.