Efter en långvarig och hetsig debatt i oktober 1906 beslöt sig Katrineholms municipalsamhälle att bygga ett vattentorn. Beslutet grundade sig i att de enstaka vattenkällor som fanns inte längre täckte behoven. Politiker och allmänheten var överlag eniga, utom vad beträffar vattentornets utseende - det var utformat som ett sydländskt klocktorn, en kampanil.

– Vissa trodde att det skulle verka högfärdigt av lilla Katrineholm att uppföra ett vattentorn med samma form som ett sydländskt klocktorn. Det som avgjorde saken var att fabrikör Gustav Robert Grönkvist donerade ett belopp till tornets uppförande, säger Roland Blomkvist, kommunarkivet.

Vattentornet stod klart och invigdes i november 1907, med stor fest på torget och tal av August Kullberg. I det 49 meter höga tornet fanns en reservoar av koppar som rymde 250 000 liter vatten. Tanken var att det i första hand skulle fungera som vattenreserv och brandsläckningsreserv.

Artikelbild

Göran Dahlström presenterade 2010 en modell skapad av arkitekten Mats Fredriksson på hur ett eventuellt vintorn med utvändig hiss skulle se ut.

I början av 1940-talet, då stora delar av Europa stod i brand, försågs gamla vattentornet med en plattform högst upp varifrån bland annat lottor bedrev spaning efter fienden och i synnerhet en luftburen sådan.

När det nya vattentornet i Laggarhult stod klart 1970 togs tornet på Norr ur bruk och har stått tomt sedan dess. I början av 1990-talet så uppstod en viss oro för tornets framtid då många äldre byggnader i Katrineholms stadskärna hade rivits. Ur den oron bildades 1995 föreningen Vattentornets vänner som kom att verka för att rädda, bevara och utveckla det gamla tornet. Föreningen arrangerade bland annat den årliga Vattentornets dag och julmarknader. När föreningen lades ner 2014 gav de en halv miljon kronor till kommunen som enbart får användas till sådant som direkt rör vattentornet.

Så här ser det gamla vattentornet ut från ovan, följ med på en flygtur!

– Min förhoppning var att kommunen ville gå vidare med pengarna som Vattentornets vänner skänkte, det var deras önskan. Tyvärr så har vi inte haft någon dialog med kommunen i den frågan, säger Tobias Lundkvist.

Artikelbild

På kommunarkivet finns dokumentation och ritningar kvar som rör byggandet av vattentornet.

Idag står tornet på Norr kvar på sin plats med en nyrenoverad fasad. Många ser det som landmärke för Katrineholm, om det ska bli något mer än det får framtiden visa. Just nu pågår inga diskussioner och tornet är fortsatt stängt för allmänheten.