Det är fjärde året i rad som isblock från norra Sverige fraktas till Katrineholm. Det första året var de stora blocken bara ljussatta. Därefter har konstnärer fått sätta sin personliga prägel på dem.

Bakom satsningen står Citysamverkan som vill utsmycka centrum och samtidigt skapa en rolig händelse under de mörkare månaderna.

Under fredagsförmiddagen invigdes isblocken och de två ivriga konstnärerna fick sätta i gång och skapa.

Artikelbild

Inne i isblocket kan besökarna lyssna till ljudet från isen. Patrick Dallard är en av konstnärerna.

Julia Adzuki och Patrick Dallard träffades i Jukkasjärvi där de båda arbetat som isskulptörer i många år.

Ett av deras senaste projekt är att skapa stora instrument för att uppleva taktilt ljud. Ett 700 år gammalt askträd har strängats med pianosträngar och är stämt i olika toner. Besökarna som tagit del av konstverket har kunnat spela på strängarna och ligga i trädets öppna hålrum.

De hoppas kunna göra något liknande med isblocken i Katrineholm.

‒Vi hoppas kunna skapa ett inre rum i isblocket, att man ska kunna utforska ljudet och få en känsla av att vara i isen, säger Julia Adzuki.

Artikelbild

Konstnärerna Julia Adzuki och Patrick Dallard skapar konst för fantasin och örat i centrum

Efter ett par timmars skapande blir bilden lite tydligare.

‒Man är så väldigt förblindad av att man vill se någonting, en svan, en björn eller nåt. Men det finns annat att uppleva i isen, säger Patrick Dallard, sätter munnen mot den hårda materian och blåser. Så här låter det: