Den nya vallagen kräver att alla kommuner i år tillhandahåller möjligheten för den som inte kan ta sig till vallokalen att få rösta hemma, med hjälp av ambulerande röstmottagare. Orsaken till att en väljare vill använda den här möjligheten kan vara sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder.

Men de ambulerande röstmottagarna undersöker inte orsaken till varför man vill rösta hemma, förklarar Inger Johansson.

– Vi tillhandahåller möjligheten för den som inte kan ta sig hit och den som ringer och bokar tid anser ju att den behöver hjälp, säger hon och förklarar att de ambulerande röstmottagarna arbetar i lag om två.

Tillsammans med Anita Österberg har hon varit ute och hjälpt väljare att avlägga sin röst. Med sig har de valsedlar och kuvert. Den röstande visar röstkort och legitimation.

När själva röstandet genomförs drar sig de ambulerande röstmottagarna undan, för att sedan ta emot de igenklistrade kuverten och stoppa dem i så kallade omslag.

– Vi lägger samtliga röster i en sådan här påse, visar Inger Johansson och förklarar att påsen försluts och transporteras till vallokalen, där rösterna läggs ner i valurnan.

I årets val erbjuder Katrineholms kommun tre tillfällen för röstning via de ambulerande röstmottagarna. Sista tillfället är på valdagen, 9 september. Och schemat är fulltecknat, trots att Inger Johansson inte tror att servicen helt slagit igenom och är känd för alla.

– Vi kan inte ta emot fler, säger hon.

Efter valet kommer tjänsten att utvärderas.