Vid lunchtid på fredagen undertecknade Katrineholms fastighets AB samverkansavtalet med NCC.

– Vi behöver fler klassrum för lärare och elever, för att vi är en kommun som växer. Det är trångbott på många håll, säger Fredrik Olovsson (S) styrelseordförande i KFAB.

Nu ska dagens grova skiss förvandlas till bygghandlingar.

– NCC:s kompetens kommer som mest till nytta när vi får vara med från ett sådant här tidigt skede, när vi får vara med och designa, utforma och hjälpa KFAB att hitta bästa lösningen på byggnaderna, säger Marcus Sandlund, affärschef på NCC.

NCC Östergötland, som ska bygga nya Järvenskolan, har byggt många skolor i Östergötland tidigare. Senast byggde de Curt Nicolin-gymnasiet i Finspång.

Två anbud kom in till KFAB.

– I sitt anbud har NCC beskrivit ett väldig genomtänkt arbetssätt. Det vann de på, säger Niclas Bloom, byggprojektledare på KFAB.

Järvenskolan ska planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologiskt, ekonomiskt och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola som ser till alla elevers behov. Men det kan också handla om social inkludering under byggtiden, exempelvis att ge arbetslösa jobb.

– Hur kan vi jobba med att en investerad skattekrona i projektet ger mer tillbaka än bara hus, väggar och tak? Den här samarbetsformen som KFAB har valt öppnar för att verkligen kunna fokusera på sådana frågor också. För det kostar ju inget för projektet men det ger något till samhället, säger Marcus Sandlund.

Såväl KFAB som NCC har haft med sig det faktum att en skolbyggnad är någonting som ska fungera under lång tid framöver.

– Förhoppningsvis ska den stå där i hundra år, säger Ingmar Eriksson, vd på KFAB.

– Att hitta en skola som är hållbar har varit vårt huvudkoncept i det anbud vi har lämnat till KFAB. Vi har tittat på hur vi kan jobba för att ha en kostnadseffektiv produktion men framför allt kostnadseffektiv drift. Fasadmaterial och sådant har vi dock inte börjat prata om ännu, säger Marcus Sandlund.

Nya Järvenskolan kommer att byggas enligt miljöbyggnad silver, vilket innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, ventilation, dagsljus och inomhusklimat.