Det säger Siv Blixt Nordin som bor med sin man Anders i Pålstorp, Julita, nära gränsen till Eskilstuna kommun. Såsom många andra landsbygdsbor både vill och behöver de framtidssäkra sin it-kommunikation med ett snabbt och stabilt bredband via fiber.

– Klipps koppartråden av för oss blir vi av med både telefonin och uppkopplingen som vi har i dag. Då är det mobila bredbandet vårt enda alternativ, säger Anders Nordin.

Men det går inte att lita på där de bor, påpekar hustrun:

– Ibland når vi inte ut. Därför har vi kvar den fasta telefonen så länge vi kan. Sedan tänker vi förstås på fastighetens värde. Vi är 60–65 nu och kan inte bo kvar i all evighet. Vi hör av vår son i fastighetsbranschen att fiber i princip är ett måste i dag.

För att landsbygd och stad ska ha lika förutsättningar, gör Katrineholms kommun och Utsikt bredband AB nu en kraftfull utbyggnad av fibernätet. 95 procent av hushållens byggnader på landsbygden erbjuds anslutning till en lägre kostnad än med tidigare förutsättningar.

Det är ett bud som Nordins inte velat missa. Men det omfattar varken dem eller deras närmaste grannar, visar det sig. Till deras stora förvåning har Utsikt sorterat in dem i de fem procent av hushållen som bedöms bo alltför otillgängligt för en anslutning i första taget.

Mycket märkligt, tycker de. För ungefär 600 meter bort på vägen finns andra grannar som fått erbjudandet. Så var, hur och varför dras gränsen mellan tillgängliga och otillgängliga hus? undrar de. Det enda svar de hittills fått är ett kommunalt medgivande om att det onekligen ser "ologiskt" ut.

– Vi tycker inte att vi bor avsides alls. Det är inte längre att gräva till oss än till fastigheterna runt omkring, menar Nordins och tar fram en karta.

I närområdet visar den drygt 40 byggnader markerade med blå symboler. Dessa har fått ett fiberanbud och ligger inom en ungefärlig radie av två kilometer runt fyra röda symboler. Dessa symboliserar Nordins hus och deras närmaste grannars.

Kartan gör dem beklämda – och misstänksamma. Flera av de blå symbolerna är varken bostäder eller byggnader som används till verksamheter. Några saknar fastighetsbeteckning eller adress. Där finns hus utan elektricitet, sommarstugor som bebos sparsamt; rentav någon som närmast är ett ödetorp.

– Ju längre bort från fibermotorvägen en fastighet ligger, desto dyrare blir det för Utsikt att dra fibern dit. Man kan fråga sig om de lämnat erbjudanden för den här sortens byggnader bara för att kunna säga att de vänt sig till 95 procent.

Det är inte bara i Julitas utkanter som fibererbjudandet väcker frågor, erfar KK. Erbjudandet har gått ut också i Bie, Lerbo, Sköldinge och Strångsjö, och i Björkvik där det har "gnytts" en del. Det säger Yngve Näswall som förut var aktiv i den nu nedlagda fiberföreningen. I Björkvik bottnar missnöjet främst i att några boende haft svårt att särskilja Utsikts erbjudande från det som föreningen hade.

– Kommunens erbjudande verkar bra. Men i fiberföreningen satte vi ingen begränsning vid 95 procent utan tog med alla som visade intresse. Sedan vet jag inte om projekteringen hade visat att det sedan skulle bli för dyrt att ansluta dem alla. Vårt budskap till våra tidigare medlemmar har varit: anmäl ert intresse till Utsikt.

Det har Nordins i Julita gjort. Hittills har det bemötts med tystnad.