– För oss är vallöften vardagslöften, och valfrågor är vardagsfrågor som måste fungera 24 timmar om dygnet. De kan inte vänta till ett val vart fjärde år, säger Joha Frondelius, partiets gruppledare och toppkandidat.

På måndagen presenterade partiet sitt kommunala valmanifest på serviceboendet Igelkotten. Valet av plats var ingen slump. För KD i Katrineholm är en trygg och fungerande äldreomsorg, både för pensionärer och personal, den allra viktigaste frågan.

Partiet vill satsa 15 miljoner kronor extra i ram på vård och omsorg och genomföra en rad insatser. Mer personal är a och o. Sommarens larm från anställda inom hemtjänsten understryker behovet av snabba, omfattande åtgärder, anser KD.

– Göran Dahlström brukar prata om hur viktigt det är med överskott i kommunens finanser. Samtidigt gick vård- och omsorgsnämnden back 30 miljoner kronor i fjol. Nu pratas om minus en miljon i månaden. Är ett överskott värt det?

Nej, det är bara pinsamt, tycker Frondelius och partiets andranamn Marian Loley. De vill använda överskottet till fler händer inom äldreomsorgen och att ge alla över 85 garanterad omsorgsplats. Därtill vill de skrota det minutstyrda systemet i hemtjänsten. Det har försämrat de anställdas arbetsmiljö och skapat en hemtjänst som är inhuman och otrygg, tycker de.

Förändringsbehovet är inte nytt. KD-företrädarna är till viss del självkritiska till att i opposition inte ha drivit på tillräckligt. Till exempel vill KD nu sätta ett tak vid tio personal som besöker en brukare i hemtjänsten under 14 dagar.

– Man träffar ingen med hemtjänst i dag som inte reagerar över att så många främmande ansikten från hemtjänsten kommer och går. Det är inget nytt för oss politiker – och det är bedrövligt, tycker Loley.

KD har stort fokus också på barnen. I förskolan vill partiet minska grupperna med 1–3-åringar till max tolv barn. Kommunen behöver därtill aktivt uppmuntra fristående alternativ till kommunal barnomsorg och skola. KD skrotar planerna på en storskola.

– Vi har skolor. Dessutom tror vi inte på modellen. Jag har hört med Nyköping hur det har utvecklats där. Det som var så bra från början börjar nu krackelera, säger Frondelius.