Företagare, som är i 20-årsåldern, har drivit en enskild firma sedan 2013, men försattes i konkurs i juni 2017. Kvinnan har inte bokfört affärshändelser eller bevarat räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt uppger ekobrottsmyndigheten. Detta trots att den enskilda näringsverksamheten var bokföringspliktig.

Det innebär nu att företagaren får betala sammanlagt 2000 kronor i dagsböter för tre bokföringsbrott.

Brotten omfattar åren 2015 och 2016 samt tiden mellan den 1 januari och 28 juni 2017.