Frågan ställs i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och förste vice ordförande Lars Härnström (M).

De avkrävs också svar på hur mycket mer katrineholmarna ska betala i kommunalskatt nästa mandatperiod. För en skattehöjning lär krävas, tror Callhammar.

Hon stödjer sig på en tjänstemannaredovisning från 2016. Den prognosticerade kommunens investeringskostnader för två nya skolor, nytt äldreboende, p-garage, brandstation och ökade volymer i skola och äldreomsorg till cirka 780 miljoner kronor. Till följd av detta, beräknades driftskostnaderna öka med 184 miljoner.

Enligt Callhammar, slog redovisningen fast att det krävs en kraftig befolkningsökning alternativt höjd skatt 2020 för att dessa kostnader ska bäras. Skatten skulle då landa på 36,29 kronor jämfört med 32,95 i dag.

Om takten för dagens befolkningsökning håller i sig – 62 personer under första kvartalet i år – skulle invånarantalet nästa år behöva öka med 3 852 personer.